ŠPZ

ŠPZ

Je to unikátna sada číslic a znakov, ktorá slúži na identifikáciu vozidla. Táto sada musí byť povinne umiestnená (na viditeľnom mieste) na každom motorovom vozidle.

Další pojmy

VIN kód autá - CoC certifikátu (Certificate of Conformity) -

Novinky