VIN kód autá

VIN kód autá

VIN ( Vehicle identification number ) je identifikačné číslo pre zistenie totožnosti vozidla. Je to medzinárodné číslo, podľa ktorého sa hovorí identifikovať pôvod vozidla. Číslo je vytlačená na štítku a umiestnené tak, aby sa s ním nedalo ľahko manipulovať. Skladá sa z 17 písmen a číslic. Jednotlivé úseky majú určitý význam, ktorý sa rozdeľuje podľa použitého štandardu . Z uvedených znakov sa dá zistiť: krajina výroby (TJ-TP = Česko), výrobca ( Škoda Auto - TMB) a popisný kód vozidla (jedinečný).

Další pojmy

CoC certifikátu (Certificate of Conformity) - ŠPZ -

Novinky